ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА СУ ОБАВЉЕНИ ПРЕГОВОРИ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ НОВОГ УГОВОРА.

ДОГОВОРЕНО ЈЕ СЛЕДЕЋЕ:

  1. СВИ ПАКЕТИ ОСТАЈУ ФЛЕТ (НЕОГРАНИЧЕН САОБРАЋАЈ И ПОРУКЕ У НАЦИОНАЛНОМ САОБРАЋАЈУ).
  2. ДОСАДАШЊЕ ЦЕНЕ ПАКЕТА СЕ УВЕЋАВАЈУ ЗА 100,00 ДИН.БЕЗ ПДВ-А
  3. ПОВЕЋАВА СЕ КОЛИЧИНА ИНТЕРНЕТА ПО ПАКЕТИМА
  4. ПРЕТПЛАТА ЗА БИЗНЕТ 30 ПАКЕТ СЕ УВЕЋАВА СА НА 240,00 СА ПДВ-ОМ И 100 МБ ИНТЕРНЕТА
  5. ИНТЕГРАЦИЈА МОБИЛНИХ БРОЈЕВА ИЗ МРЕЖЕ МТС-а МОГУЋА ЈЕ ДО 01.12.2023.ГОДИНЕ. НАКОН ТОГ ПЕРИОДА НЕЋЕ БИТИ МОГУЋЕ ИНТЕГРИСАТИ БРОЈ ИЗ МТС МРЕЖЕ У БИЗНЕТ МРЕЖУ СО ЦЕНТАР. НАКОН ТОГ ПЕРИОДА МОГУЋЕ ЈЕ УЗЕТИ САМО НОВ БРОЈ.
  6. ЗА ОСТАЛЕ ОПЕРАТЕРЕ А1 И YETTEL ОСТАЈЕ МОГУЋНОСТ ИНТЕГРИСАЊА КАО И ДО САДА

ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ КОРИСТЕ БИЗНЕТ 30 ПАКЕТЕ ТРЕБАЛО БИ ДА СЕ ОБРАТЕ СИНДИКАЛНИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА И ИЗЈАСНЕ СЕ О ДАЉЕМ КОРИШЋЕЊУ БИЗНЕТ 30 ПАКЕТА, НАЈКАСНИЈЕ ДО 01.12.2023.ГОДИНЕ.

 

  • Пакет1:

Неограничени позиви у националном саобраћају (позиви унутар Биз;нет мреже, МТС, А1, Yettel, позиви ка фиксним линијама). Неограничено слање СМС порука у националном саобраћају. 10 ГБ (ФУП интернет) у националном саобраћају месечно. ФУП интернет значи да након утрошене количине, накнадни пренос података је неограничен и бесплатан, а врши се смањеном брзином протока.

  • Пакет2:

Неограничени позиви у националном саобраћају (позиви унутар Биз;нет мреже, МТС, А1, Yettel, позиви ка фиксним линијама). Неограничено слање СМС порука у националном саобраћају. 15 ГБ (ФУП интернет) у националном саобраћају месечно. ФУП интернет значи да након утрошене количине, накнадни пренос података је неограничен и бесплатан, а врши се смањеном брзином протока.

  • Пакет3:

Неограничени позиви у националном саобраћају (позиви унутар Биз;нет мреже, МТС, А1, Yettel, позиви ка фиксним линијама). Неограничено слање СМС порука у националном саобраћају. 30 ГБ (ФУП интернет) у националном саобраћају месечно. ФУП интернет значи да након утрошене количине, накнадни пренос података је неограничен и бесплатан, а врши се смањеном брзином протока.

 

Досадашњи пакет Бизнет 30 по цени од ..... дин.са ПДВ-ом, мења се и износи 240,00 дин. са ПДВ-ом. У оквиру пакета Бизнет 30 остају неограничени позиви унутар Бизнет мреже, док се саобраћај и поруке ван мреже тарифирају по важећем ценовнику оператера.