Синдикат Радника Електродистрибуције

Србије

Синдикална Организација

"Центар" Крагујевац

КОНТАКТ

OBAVEŠTENJA

o svim delatnostima sindikata

СИНДИКАТ

Рехабилитацију и рекреацију запослених у ДП "Центар" организује СО „ЦЕНТАР“ Крагујевац средствима која се издвајају у складу са Колективним уговором.

Рехабилитација запослених подразумева бањско лечење, а број упућених радника се добија рангирањем и то 10% - 12% од броја запослених пропорционално из сва три дела ДП Крагујевац. Радници који су упућени на рехабилитацију не сносе трошкове за 10 дана боравка у бањи, лекарске прегледе и терапије на нивоу 10 БО дана. Једини трошак који запослени има је осигурање и боравишна такса.

Рекреација запослених подразумева боравак у местима погодним за рекреативни одмор, ради превенције радне инвалидности. Број упућених радника се добија рангирањем и то 10% - 12% од броја запослених пропорционално из сва три дела ДП Крагујевац. Радници који су упућени на рекреацију сносе трошкове за 10 дана боравка у изабраном месту од 20% до 30% укупних трошкова, што се одређује у складу са тренутним финансијским могућностима фонда. Радник трошкове плаћа на 8 месечних рата. Такође, уколико фонд има финансијских могућности, могуће је да радник поведе и члана породице за кога плаћа комплетне трошкове.

Образовање:

СО „ЦЕНТАР“ Крагујевац веома води рачуна о потреби стручног образовања својих чланова. Зато се труди да, кад год постоје реалне могућности, организује прикладна предавања, информисање или семинаре.

bg

Рад СО „ЦЕНТАР“ Крагујевац

Обавештењима и рад Синдикалне организације "Центар".

Органи СО „ЦЕНТАР“ Крагујевац

Oвде можете погледати све информације везане за органе СО "Центар" Крагујевац

Погодности за чланове

Oвде можете погледати све вести везане за Погодности за чланове СО "Центар" Крагујевац