К О Н К У Р С

За пријаву радника заинтересованих за Бањско лечење (рехабилитацију)  у 2024. год.

Подношење пријава и документације од 05.02.2024. год  до 29.02.2024.год.      

 

Огранак Пожаревац -   Златан Марковић              064 830 6022

Огранак Крагујевац -   Тијана Константиновић    064 859 3497        

Огранак Смедерево -   Марија Драгутиновић       064 831 3204                                                                           

Погон Смед. Паланка - Ивковић Горан                  064 834 2034                                                      

Погон Велика Плана -  Зоран Матковић                064 823 7118

УЗ ПИСМЕНИ ЗАХТЕВ ОБАВЕЗНО:

  • Приложити препоруку лекара специјалисте, изабраног лекара или лекара Медицине рада  са  дијагнозом и предлогом бање за коришћење, а која је искључиво, у систему РФЗО (Пријаве без лекарског налаза неће бити разматране).
  • Навести период коришћења: Током 2024. год. бањско лечење може се користити искључиво у периоду од 01.04. до 30.06.2024.год. или од 01.09. до 15.12.2024.год. Пријава мора бити попуњена у складу са овим терминима.
  • Запослени нема трошкове за рехабилитацију, ако се она обавља  у двокреветној или вишекреветној соби. Плаћа се само разлика за коришћење једнокреветне собе, а сви плаћају  осигурање и  боравишну таксу и то на 8 месечних рата.
  • Запослени може повести и члана породице уз плаћање свих трошкова који ће му бити одобрени на 8 месечних рата, уколико за то буду постојале финансијске могућности.
  • Рангирање запослених вршиће се према важећим критеријумима СО „Центар“ Крагујевац.

 

Комисија за превенцију радне инвалидности СО „Центар“ Крагујевац

образац пријаве можете скунути ОВДЕ.