Комисија за превенцију радне инвалидности ( рехабилитацију и рекреацију) СО „Центар“ Крагујевац, расписује :

К О Н К У Р С

 

За пријаву радника заинтересованих за Бањско лечење (рехабилитацију)  у 2023. год.

Подношење пријава и документације од 08.02.2023. год  до 28.02.2023.год.      

Огранак Пожаревац -  Златан Марковић 064 830 6022
Огранак Крагујевац -  Мирјана Тошић 064 834 2846
Огранак Смедерево - Марија Драгутиновић 064 831 3204
Погон Смед. Паланка - Ивковић Горан 064 834 2034
или Николић Милан 064 834 2066
Погон Велика Плана -   Зоран Матковић 064 823 7118

 

УЗ ПИСМЕНИ ЗАХТЕВ ОБАВЕЗНО:

 

  • Приложити препоруку лекара специјалисте, изабраног лекара или лекара Медицине рада  са  дијагнозом и предлогом бање за коришћење а која је, искључиво, у систему РФЗО (Пријаве без лекарског налаза неће бити разматране).
  • Навести период коришћења: Током 2023. год. бањско лечење може се користити искључиво у периоду од 01.04. до 30.06.2023.год. или од 01.09. до 15.12.2023.год. Пријава мора бити попуњена у складу са овим терминима.
  • Запослени нема трошкове за рехабилитацију, ако се она обавља  у двокреветној или вишекреветној соби. Плаћа се само разлика за коришћење једнокреветне собе а сви плаћају  осигурање и  боравишну таксу и то на 8 месечних рата.
  • Запослени може повести и члана породице уз плаћање свих трошкова који ће му бити одобрени на 8 месечних рата, уколико за то буду постојале финансијске могућности.
  • Рангирање запослених вршиће се према важећим критеријумима СО „Центар“ Крагујевац.

Комисија за превенцију радне инвалидности

СО „Центар“ Крагујевац

 

 

Образац пријаве можете скинути ОВДЕ.

Правила о раду Комисије за рехабилитацију и рекреацију можете видети на сајту у делу СИНДИКАТ - Правни акти

Образац пријаве је постављен у делу СИНДИКАТ - ОБРАСЦИ.