Фондови солидарности
Рехабилитација и рекреација
Актив жена
Погодности за чланове
Спорт и друштвене активности
Актив добровољних давалаца крви
Безбедност и здравље на раду
Закони
Образовање чланова
Спортски клуб "Електрошумадија"
БИЗНЕТ СО "Центар"
Линкови
Архива
Понуда телефона
Поплаве 2014.
Актуелно
Конфедерација слободних синдиката
Public Services International
International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions

Извод из записника са 22. седнице ИО Синдиката ЕПСа

Опште

 

Централа Синдиката ЕПС –а
Број:
Датум: 23.12.2010. године
Београд


З А П И С Н И К

Са XXII седнице Извршног одбора Синдиката радника ЕПС –а, одржане 22.12.2010. године у пословној згради ЈП ЕПС-а, Балканска 13 са почетком у 12 оо часова.
Тачка 2.

М.Ђорђевић је поводом ребаланса Програма пословања за 2010. годину истакао да се исти односи на:

 • позајмицу у износу од 36.000,оо динара која је укључена у масу за зараде у 2010 години и представља основ за обрачун зарада запосленима за 2011. годину;
 • средства у износу од 30. милиона динара, која ће представљати стимулацију запосленима у ПД „Електросрбија“ Краљево, имајући у виду њихово залагање приликом санације последица земљотреса у Краљеву.
Резултат ребаланса Програма пословања и редовне корекције зараде доноси увећање зараде за 2011. годину од 7,7 % (5,7% увећања на основу позајмице + 2% редовног повећања).

Када је у питању израда Плана пословања ЈП ЕПС за 2011. годину М.Ђорђевић је истакао да су у току преговори са пословдством поводом:
 • исплате топлог оброка, регреса;
 • стимулација од 10%, запосленима који раде на пословима за које је у зимским условима рада неопходно посебно ангажовање,
 • одобравања нове позајмице запосленима, у износу од 25.000,оо динара, која би била исплаћена у периоду између Нове Године и Божића, с тим да би се повраћај исте вршио у 10 рата, почев од јануарске зараде.

Сходно чињеници да је седница Управног одбора ЈП ЕПС заказана за идућу недељу, сви чланови ИО Синдиката биће благовремено обавештени о одлукама донетим на УО.

Тачка 3.

М.Ђорђевић је информисао присутне да је у Централу Синдиката достављен допис КООР Синдиката ЕД Србије и дао реч председнику КООР Драгану Крстићу.
Д.Крстић је у свом излагању истакао:
- да је неопходно да председник ГО Синдиката закаже састанак пословодства и генералног директора ЈП ЕПС са представницима Синдиката КООР ЕД;
- на састанку би се разговарало о:
 1. Проблемима који произилазе из свакодневне комуникације са странкама;
 2. Изостанак квалитетне сарадње са правосудним органима
 3. Изостанак квалитетне сарадње са МУП-ом;
 4. Политици запошљавања у ЈП ЕПС и последицама вођења такве политике;
 5. Зараде;
 6. Одвајање делатности трговине од електродистрибутивних делатности.

Н.Јовановић је, у својој дискусији напоменуо да се оваквом политиком запошљавања константно врши урушавање дистрибутивне делатности, имајући у виду да је велики број радника ангажован преко разних агенција и задруга за запошљавање, те да се пријем нових кадрова врши преко политичких веза и готово искључиво у администрацији и руководству.

М.Ранковић је рекао да су неке од тема предвиђене за разговор са пословодством и генералним директором заједничке за све чланове Синдиката, али сходно чињеници да постоји већи број проблема који су карактеристични за поједине делатности, поготово за произвођаче угља неопходно је заказати посебан састанак са КООР угљара и ген.директором.
Предлаже да се Планом пословања предвиди и пријем нових радника.

Б.Марковић је информисао присутне да произвођачи угља незадовољни својим положајем у ЕПС, да су њихове зараде најниже од свих ПД, ако се изузму сви додаци на зараду (ноћни рад, интервентни рад, прековремени сати, минули рад и сл). Сматра да је неопходно, приликом разговора са пословодством захтевати додатну масу коефицијената која би могућила смањивање разлике у зарадама између делатности и привредних друштава.

М.Деспотовић није сагласан са горе поменутим предлогом, истиче да је неопходно обавити разговоре са генералним директором и преиспитати и анализирати мерила и критеријуме на основу којих се одређује маса за зараде. Сматра да је најсврсисходније решење одређивање јединствене цене рада на нивоу ЕПС.

М.Ђорђевић је истакао да је неопходна подршка свих синдикалних организација у оквиру Синдиката ЕПС, ЗАХТЕВУ угљара да се изврши скраћење радног времена (36-40 сати) за произвођаче угља, сходно чл.52. Закона о раду, са чим су се сложили сви присутни чланови ИО.
На крају расправе Н.Јовановић је предложио да се закаже заједнички састанак ген.дир. и представника пословодства са члановима ИО Синдиката и да се искристалишу теме за горе поменути састанак.
Након расправе донета је:

О Д Л У К А

Обавезује се председник Главног одбора Синдиката да у што краћем року закаже састанак генералног директора ЈП ЕПС са члановима Извршног одбора Синдиката радника ЕПС.
Теме састанка су:
 1. Додатна маса коефицијената за зараде запослених;
 2. Политика запошљавања у ЈП ЕПС и ПД у оквиру ЕПС.
 3. Услови рада.
 4. Трговина електричне енергије и евентуално издвајање трговине из електродистрибутивних делатности.

04.01.2011

Tallin

More thoughts on whether the bure#s&y8217; tax credit would stimulate sales? Is it another attempt to prop up overpriced real estate? Somwhat like TARP propping up moribund banks.

03.07.2017

asVorpru5l6q

buy neurontin

02.08.2016

Sotir

Palancanine, pozajmica ti nije isplacena da je ne bi potro

03.03.2011

Palancanin

24 1 2011(nema)

24.01.2011

Palancanin

i tako dolazi i 19 januar a nje nema li nema....

18.01.2011

Palancanin

16 januar a nje ne , a nje nema...

16.01.2011

Palancanin

zasto nije ispalcena pozajmica od 25 ooo din a danas je vec 13.januar?

13.01.2011