Фондови солидарности
Рехабилитација и рекреација
Актив жена
Погодности за чланове
Спорт и друштвене активности
Актив добровољних давалаца крви
Безбедност и здравље на раду
Закони
Образовање чланова
Спортски клуб "Електрошумадија"
БИЗНЕТ СО "Центар"
Линкови
Архива
Понуда телефона
Поплаве 2014.
Актуелно
Конфедерација слободних синдиката
Public Services International
International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions

Повраћај солидарног пореза

Центар

 

Поштовае колеге,

Упознати сте да је СО "Центар" у име свих Вас поднео Захтев за повраћај солидарног пореза. По мишљењу Вере Томовић правног заступника синдиката ЈП ЕПС-а ово одбијање није било у складу са Законом.

Према информацијама наших колега из Пожаревца, Пореска Управа Пожаревац почела је да доставља Решења којима се наш захтев одбија. Ово је очекивани поступак па је неопходно на та решења уложити Жалбу Министарству финансија - Пореској управи - Филијали од које је добијено решење. Значи Жалба се предаје у два примерка на пријемници Филијале у Пожаревцу, или препорученом пошиљком како би подносилац имао доказ о правовременом поднетој Жалби.

Пример Решења Пореске Управе Пожаревац.

Пример Жалбе на Решеље Пореске Управе Пожаревац.

 

Важно је да у Жалби на упражњеним местима правилно попуните личне податке и број под којим се Решење води.

Уз Жалбу се мора приложити доказ о уплати таксе у износу од 440,00 динара (рачун бр. 840-742221843-57, Републичка административна такса, модел 97, позив на број 52-080).

 

Проверите текст Решења које добијете и уколико је истоветан са текстом који смо приложили, преузмите приложену форму Жалбе.

АКО ЈЕ ТЕКСТ РЕШЕЊА КОЈИ СТЕ ДОБИЛИ ДРУГАЧИЈИ, ХИТНО ГА ДОСТАВИТЕ СИНДИКАТУ ОГРАНКА ИЛИ ПОГОНА, КАКО БИ СМО ЗА ЊЕГА УРАДИЛИ ОДГОВАРАУЋУ ФОРМУ ЖАЛБЕ.

30.01.2017

Charleigh

Shinigami disse:Também não manjo dos atores, mas visualmente fazem sentido… (bom, faltaram os peitos da Yuuko, mas… XD)Tem razão, na pior das hipóteses, se for muito ruim, vamos dar risadas :Panytn&StockiPg só vi 4 episódios por enquanto, mas o ritmo insano dele é sensacional. Mesmo ignorando o resto, essa música de encerramento é boa demais.Nunca tinha ouvido falar de Two Steps from Hell, parece interessante, pelo jeito 99% dos trailers têm músicas deles oO

03.07.2017