Фондови солидарности
Рехабилитација и рекреација
Актив жена
Погодности за чланове
Спорт и друштвене активности
Актив добровољних давалаца крви
Безбедност и здравље на раду
Закони
Образовање чланова
Спортски клуб "Електрошумадија"
БИЗНЕТ СО "Центар"
Линкови
Архива
Понуда телефона
Поплаве 2014.
Актуелно
Конфедерација слободних синдиката
Public Services International
International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions

РЕХАБИЛИТАЦИЈА И РЕКРЕАЦИЈА СО "ЦЕНТАР"

О рехабилитацији

Рехабилитацију и рекреацију запослених у ПД "Центар" организује Синдикат средствима која издваја послодавац у складу са Колективним уговором.

Рехабилитација запослених подразумева бањско лечење. У 2010-ој години на рехабилитацију је упућено 70 радника, од тога 32 из огранка Крагујевац, * из огранка Пожаревац и * из огранка Смедерево.

Сваком раднику који је упућен на рехабилитацију износ трошкова умањује се за 60%, а остатак од 40% отплаћује на 10 месечних рата.

Рекреација запослених ПД "Центар" организована је за 70 радника у периоду од 09.09.2010. - 18.09.2010. године. Пун износ цене за сваког запосленог умањује се за 50%, а остатак од 50% запослени отплаћује на 10 месечних рата.

Чланови Комисије СО "Центар"

Чланови комисије за рехабилитацију и рекреацију запослених у ПД "Центар":

Бранко Гојковић (064/83-42-713)
Председник
Владимир Стојковић (064/83-06-085)
Огранак Пожаревац
Душан Живковић (064/83-42-007)
Огранак Смедерево
Драган Павловић (064/83-42-821)
Огранак Крагујевац

Правилници

Записници

Тренутно нема записника везаних за ову секцију.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА И РЕКРЕАЦИЈА СО ОГРАНАКА И ПОГОНА

КРАГУЈЕВАЦ

Чланови комисије огранка

Записници

Тренутно нема записника везаних за ову секцију.

ПОЖАРЕВАЦ

Чланови комисије огранка

Записници

Тренутно нема записника везаних за ову секцију.

СМЕДЕРЕВО

Чланови комисије огранка

Записници

Тренутно нема записника везаних за ову секцију.

Смедеревска Паланка

Чланови комисије погона

Записници

Тренутно нема записника везаних за ову секцију.

Велика плана

Чланови комисије погона

Записници

Тренутно нема записника везаних за ову секцију.