Фондови солидарности
Рехабилитација и рекреација
Актив жена
Погодности за чланове
Спорт и друштвене активности
Актив добровољних давалаца крви
Безбедност и здравље на раду
Закони
Образовање чланова
Спортски клуб "Електрошумадија"
БИЗНЕТ СО "Центар"
Линкови
Архива
Понуда телефона
Поплаве 2014.
Актуелно
Конфедерација слободних синдиката
Public Services International
International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions

Eurobank - понуда

 

Еуробанк Вам са задовољством представља пакет рачуна за пријем зараде ЕуроПЛАТА Премија са посебним погодностима само за запослене у ЕПС Дистрибуцији.
Детаљну понуду можете погледати овде.

Специјална понуда кредита.
Еуробанк је позната по својој понуди кредита која задовољава најразличитије животне потребе.
Овим путем Вам представљамо понуду кредита коју смо направили само за Вас.
Детаљну понуду кредита можете погледати овде.

Еуробанк понуду кредита за рефинансирање можете погледати овде.

Контакт особа:
Марија Попадић
034/303924
069/8853149

Повраћај солидарног пореза

 

Поштовае колеге,

Упознати сте да је СО "Центар" у име свих Вас поднео Захтев за повраћај солидарног пореза. По мишљењу Вере Томовић правног заступника синдиката ЈП ЕПС-а ово одбијање није било у складу са Законом.

Према информацијама наших колега из Пожаревца, Пореска Управа Пожаревац почела је да доставља Решења којима се наш захтев одбија. Ово је очекивани поступак па је неопходно на та решења уложити Жалбу Министарству финансија - Пореској управи - Филијали од које је добијено решење. Значи Жалба се предаје у два примерка на пријемници Филијале у Пожаревцу, или препорученом пошиљком како би подносилац имао доказ о правовременом поднетој Жалби.

Пример Решења Пореске Управе Пожаревац.

Пример Жалбе на Решеље Пореске Управе Пожаревац.

 

Важно је да у Жалби на упражњеним местима правилно попуните личне податке и број под којим се Решење води.

Уз Жалбу се мора приложити доказ о уплати таксе у износу од 440,00 динара (рачун бр. 840-742221843-57, Републичка административна такса, модел 97, позив на број 52-080).

 

Проверите текст Решења које добијете и уколико је истоветан са текстом који смо приложили, преузмите приложену форму Жалбе.

АКО ЈЕ ТЕКСТ РЕШЕЊА КОЈИ СТЕ ДОБИЛИ ДРУГАЧИЈИ, ХИТНО ГА ДОСТАВИТЕ СИНДИКАТУ ОГРАНКА ИЛИ ПОГОНА, КАКО БИ СМО ЗА ЊЕГА УРАДИЛИ ОДГОВАРАУЋУ ФОРМУ ЖАЛБЕ.

Понуда новогодишњих пакетића за 2017.

 

Понуду новогодишњих пакетића можете погледати испод. Сваки наведени пакетић има слику и кратак опис свог садржаја. Заинтересовани могу поручити било који пакетић.
Наруџбину пакетића вршити по редном броју.
 
1.    БЕБЕ    варијанта 1    слика     опис
2.    БЕБЕ    варијанта 2    слика     опис
               
3.    ДЕВОЈЧИЦЕ 1-3      варијанта 1    слика    опис
4.    ДЕВОЈЧИЦЕ 1-3      варијанта 2    слика    опис
5.    ДЕВОЈЧИЦЕ 3-6      варијанта 1    слика    опис
6.    ДЕВОЈЧИЦЕ 3-6      варијанта 2    слика    опис
7.    ДЕВОЈЧИЦЕ 6-10     варијанта 1    слика    опис
8.    ДЕВОЈЧИЦЕ >10      варијанта 1    слика    опис
9.    ДЕВОЈЧИЦЕ >10      варијанта 2    слика    опис
               
10.    ДЕЧАЦИ 1 - 3    варијанта 1    слика    опис
11.    ДЕЧАЦИ 1 - 3    варијанта 2    слика    опис     бицикла је ПЛАВА
12.    ДЕЧАЦИ 3 - 6    варијанта 1    слика    опис
13.    ДЕЧАЦИ 3 - 6    варијанта 2    слика    опис
14.    ДЕЧАЦИ 6-10    варијанта 1    слика    опис
15.    ДЕЧАЦИ 6-10    варијанта 2    слика    опис
16.    ДЕЧАЦИ > 10    варијанта 1    слика    опис
17.    ДЕЧАЦИ > 10    варијанта 2    слика    опис

Рекреативни излети – Златибор 2016.

 

На основу одлуке Комисије за рекреацију и рехабилитацију, СО "Центар" за запослене организује рекреативне излете на Златибор,
сваког викенда до 25.12.2016. год. у вили "Јањић", са смештајем у 1/4 и 1/5 апартманима. Број места је ограничен.
Трошкове смештаја и два оброка у ресторану виле, за запослене, сноси СО "Центар".

Више информација о критеријумима и начину пријављивања можете видети овде.

Eurobanka понуда

 

Еуробанка кредити

Кампања 300+300 са било којом платом.

Више информација овде.

 

Контакт телефони:

Биљана Зарић 034/303-922

Даворка Мијајловић 034/303-926

Иван Радовановић 034/303-917

Александар Ђокић 034/303-912

Зорица Бошковић 034/303-932

Верица Шамановић 034/303-918

Будимпешта 10.11 - 13.11.2016.год.

 

СО "Центар" и СУ Електрошумадија организују излет у БУДИМПЕШТУ у периоду од 10.11.2016.год. до 13.11.2016.год.

Више информација можете прочитати овде.

Your tooltip content