Фондови солидарности
Рехабилитација и рекреација
Актив жена
Погодности за чланове
Спорт и друштвене активности
Актив добровољних давалаца крви
Безбедност и здравље на раду
Закони
Образовање чланова
Спортски клуб "Електрошумадија"
БИЗНЕТ СО "Центар"
Линкови
Архива
Понуда телефона
Поплаве 2014.
Актуелно
Конфедерација слободних синдиката
Public Services International
International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ СО "ЦЕНТАР"

О фондовима

У Привредном Друштву "Центар" организован је фонд солидарности на нивоу Привредног Друштва и фондови солидарности по огранцима и погонима.

Фонд солидарности "Центра" пуни се издвајањем финансијских средстава од стране послодавца у складу са колективним уговором.

Фондови солидарности у огранцима и погонима финансирају се издвајањем запослених у износу од 1%.

Управни одбор Фонда Солидарности СО "Центар"

Управни одбор фонда солидарности ПД "Центар" ради у следећем саставу:

Бранко Гојковић (064/83-42-713)
Председник Фонда
Миодраг Микић (064/83-06-144)
Председник комисије фонда за огранак Пожаревац
Бобан Васиљевић (064/83-42-036)
Председник комисије фонда за огранак Смедерево
Драган Павловић (064/83-42-740)
Председник комисије фонда за огранак Крагујевац

Правила о раду Фонда

Рад фонда и начин остваривања права запослених на помоћ и лечења уређени су Правилима.

Записници

Тренутно нема записника везаних за ову секцију.

ФОНДОВИ СОЛИДАРНОСТИ СО ОГРАНАКА И ПОГОНА

КРАГУЈЕВАЦ

Чланови Комисије Фонда огранка

1. Павловић Драган 064/83-42-740
2. Николић Горан 064/83-42-382
3. Мартиновић Веско 064/83-42-920
4. Лазаревић Весна 064/83-42-899
5. Јовановић Милосав 064/83-42-738

Правила о раду Фонда

Рад фонда и начин остваривања права запослених на помоћ и лечења уређени су Правилима.

Записници

Тренутно нема записника везаних за ову секцију.

ПОЖАРЕВАЦ

Чланови Комисије Фонда огранка

1. Јовановић Стеван 064/83-13-014
2. Маринковић Миомир 064/83-13-013
3. Живковић Снежана 064/83-13-003
4. Филиповић Владан 064/83-13-228
5. Васић Зоран 064/83-13-010

Правила о раду Фонда

Рад фонда и начин остваривања права запослених на помоћ и лечења уређени су Правилима.

Записници

Тренутно нема записника везаних за ову секцију.

СМЕДЕРЕВО

Чланови Комисије Фонда огранка

1. Микић Миодраг 064/830-61-144
2. Кривокапић Славица 064/86-72-189
3. Стевановић Драгица 064/80-87-084
4. Ђокић Весна 064/86-72-165
5. Станојевић Јездимир 063/319-032
6. Радуловић Бобан 064/88-37-445
7. Лукић Михајло 064/83-06-035

Правила о раду Фонда

Рад фонда и начин остваривања права запослених на помоћ и лечења уређени су Правилима.

Записници

Тренутно нема записника везаних за ову секцију.

Смедеревска Паланка

Чланови Комисије Фонда погона

1. Танасковић Саша 064/83-42-026
2. Милошевић Ивица 064/83-42-051
3. Црњаковић Биљана 064/83-42-074
4. Лукић Александар 064/83-42-022
5. Васиљевић Бобан 064/83-42-036

Правила о раду Фонда

Рад фонда и начин остваривања права запослених на помоћ и лечења уређени су Правилима.

Записници

Тренутно нема записника везаних за ову секцију.

Велика Плана

Чланови Комисије Фонда погона

1. Миловановић Милан 064/82-37-117
2. Павловић Бобан 064/82-60-907
3. Ђорђевић Снежана 064/83-13-250
4. Донић Зоран 064/82-37-112

Правила о раду Фонда

Рад фонда и начин остваривања права запослених на помоћ и лечења уређени су Правилима.

Записници

Тренутно нема записника везаних за ову секцију.