Фондови солидарности
Рехабилитација и рекреација
Актив жена
Погодности за чланове
Спорт и друштвене активности
Актив добровољних давалаца крви
Безбедност и здравље на раду
Закони
Образовање чланова
Спортски клуб "Електрошумадија"
БИЗНЕТ СО "Центар"
Линкови
Архива
Понуда телефона
Поплаве 2014.
Актуелно
Конфедерација слободних синдиката
Public Services International
International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions

Тренутни број корисника наше бизнет тарифе је:

720


ЧЛАНОВИМА СО „ЦЕНТАР“

Одлукама Извршног одбора и Скупштине СО „Центар“, створена је могућност да чланови преко Синдиката могу наручити до 5 картица мобилне телефоније за МТС мрежу, за себе или чланове своје породице. Ти бројеви ће бити део БИЗНЕТ мреже СО “Центар“, која ће по условима за своје кориснике бити у потпуности изједначена са постојећом мрежом службених бројева.

Синдикат склапа уговор на 2 године, а запослени прихвата обавезу да му се од исплате зараде одбија збирна потрошња за бројеве које је наручио.

Посебне погодности које су саставни део Понуде Бизнет 300 СИНДИКАТ ЦЕНТАР су:

 • Месечна претплата 30 дин
 • Разговори у оквиру Бизнет 300 групе за 0,00дин/мин (иста тарифа за разговор са колегама који имају службене картице).
 • Не наплаћује се успостава везе.
 • Разговор се наплаћује у секундама без заокруживања првог минута.
 • Без обавезне месечне потрошње.
 • Разговор са другим МТС бројевима 064,065,066 за 3,00дин/мин
 • СМС порука ка свим мрежама 1,7 дин, у мрежи и ван ње.
 • Разговор у националном саобраћају-фиксна телефонија и мобилна телефонија други оператери(063,061..) за 7,00дин/мин
 • Могућност интеграције постојећих 064 и 065 бројева(припеид и постпеид) у Бизнет 300 мрежу без промене нумерације,
 • Интеграција постојећих 06X бројева других оператера у вашу пословну Бизнет300 мрежу
 • Избор жељеног профила
 • Набавка мобилних телефонских апарата из дневне понуде по бенефицираним ценама до 53% за раднике ( и чланове породичног домаћинства...)

Све цене су приказане по минуту разговора и без ПДВ-а.

Процена је да је ово најповољинја понуда која се може добити од било које мреже у оквиру Републике Србије.


МОГУЋИ ПРОФИЛИ КАРТИЦЕ:
ПРОФИЛ 1: Сви одлазни и долазни позиви за све мреже у земљи и иностранству укључујући роминг. Нема могућности за дефинисање лимита
ПРОФИЛ 2: Пријем свих долазних позива а одлазни у оквиру свих мрежа у земљи. Могућност лимитирања потрошње. Минимални лимит 500 динара.
ПРОФИЛ 3: Пријем свих долазних позива а одлазни само унутар Бизнет мреже Синдиката и ЕПС-а. Лимит минимално 500 динара.
ПРОФИЛ 4: Само пријем свих долазних позива.


НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

У Крагујевцу: Ивани Манчић, канц. 311, локал 273.
У Пожаревцу: Зорану Стефановићу баждарница локал 251, м.тел. 064 8306 124
У Смедереву: Миомиру Маринковићу локал 654 м.тел 064 83 13 013
У См. Паланци: Саши Танасковићу м.тел. 064 83 42 026
У В. Плани: Бобану Павловићу Група за ТС м.тел. 064 82 60 907